0934271111 Số 71 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Decor 96 (Tiệc)

Thời gian: 18/07/2019
Địa điểm: Hội trường cưới

Những siêu tiệc cưới được bọn mình bắt đầu tạo dựng như thế nào?
Là khách hàng của Halos để trở thành chủ nhân của những tiệc cưới đẳng cấp này <3