0934271111 Số 71 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

HOA LỤA NHẬP

Thời gian: Cành 3 bông, Size 8,5cm
Địa điểm: 16,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Cành 3 bông lớn, Size 13cm
Địa điểm: 22,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Cành 5 nhánh lớn, Size 95cm
Địa điểm: 28,500đ (Min 10 cành)
Thời gian: Cành 3 bông, Size 11cm, Dài 75cm
Địa điểm: 22,500đ (Min 10 cành)
Thời gian: Cành 3 bông lớn, Size 11cm, Dài 70cm
Địa điểm: 18,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Cành 6 bông, Size 9cm, Dài 70cm
Địa điểm: 22,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Cành 3 bông lớn, Size 11cm, Dài 65cm
Địa điểm: 18,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Nhập khẩu chính hãng
Địa điểm: 13,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Nhập khẩu chính hãng
Địa điểm: 9,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Nhập khẩu chính hãng
Địa điểm: 12,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Nhập khẩu chính hãng
Địa điểm: 17,500đ (mọi số lượng)
Thời gian: Nhập khẩu chính hãng
Địa điểm: 15,500đ (mọi số lượng)
Trang 1 / 3123